Beta
versie -

Privacyverklaring

Het team CircuLaw is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring. CircuLaw Bèta is een bètaversie van de website CircuLaw. CircuLaw valt onder het beheer van de gemeente Amsterdam.

Contactgegevens projectteam CircuLaw: info@circulaw.nl

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

Wanneer je je registreert of aanmeldt voor een van onze producten, diensten of activiteiten, voor een nieuwsbrief, of deelneemt aan een bijeenkomst, gebruik maakt van onze digitale diensten, contact opneemt met het team van CircuLaw of op een andere manier gebruik maakt van onze diensten, worden de persoonsgegevens die je hebt verstrekt, vastgelegd en verwerkt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Amsterdam. De gemeente verwerkt deze persoonsgegevens op basis van een gerechtvaardigd belang, artikel 6, eerste lid, sub f, van de AVG.

Welke gegevens verwerken wij?

We verwerken jouw registratiegegevens. Dit zijn de gegevens waarnaar we je vragen bij registratie zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer, functie, naam werkgever/bedrijf en de vestigingsplaats van het bedrijf. Voor de verwerking van je gegevens maken wij géén gebruik van AI-technieken.

Met welk doel verwerken wij je persoonsgegevens?

  • We verwerken je persoonsgegevens om je te informeren over ons product
  • om je nieuwsbrieven, onderzoeken en andere berichten te sturen
  • om contact met je op te nemen om te vragen hoe wij de producten en diensten van CircuLaw kunnen verbeteren
  • om het gebruik van de website te analyseren en daarmee te verbeteren, het product te verbeteren en af te stemmen op jouw voorkeuren
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Wanneer verstrekken wij je persoonsgegevens aan derden?

Dit doen wij nooit.

Hoe zit het met links naar websites van derde partijen?

Als je via de website of andere diensten of producten van CircuLaw terecht komt op de website van een derde, zijn de voorwaarden en privacyregels van die betreffende derde van toepassing. CircuLaw controleert de activiteiten van dergelijke websites of derde partijen niet en is niet aansprakelijk voor de content, privacy, beveiliging en reglementen van de websites waar CircuLaw naar linkt. CircuLaw adviseert je daarom je bekend te maken met de privacy voorwaarden, beveiliging en reglementen van de derde partij voordat je hun (persoonlijke) informatie verschaft.

Wat zijn jouw rechten?

Je hebt het recht op inzage in je persoonsgegevens en het recht om correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens te vragen. Daarnaast heb je het recht bezwaar te maken tegen het verwerken van je gegevens.

CircuLaw biedt je de mogelijkheid om jouw gegevens in te zien, te laten wijzigen of te laten verwijderen. Je kunt dit doen door een email te sturen naar het projectteam. Als je geen marketing en promotieberichten over onze producten en diensten of algemene nieuwsberichten meer via e-mail wenst te ontvangen, kun je je hiervoor uitschrijven door de instructies te volgen die in elke e-mail hiervoor zijn opgenomen, dan wel door een bericht te sturen naar het projectteam van CircuLaw.

Als je het niet eens bent met de manier waarop CircuLaw omgaat met je persoonsgegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren we je gegevens?

CircuLaw bewaart je persoonsgegevens zolang als dat nodig is voor de doelen die hierboven zijn genoemd of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Wijziging van deze Privacyverklaring

De gemeente Amsterdam heeft het recht om haar Privacyverklaring te wijzigen. Als er inhoudelijke wijzigingen worden doorgevoerd, maken we dit bekend via de website amsterdam.nl.

Heb je vragen naar aanleiding van deze Privacyverklaring? Mail info@circulaw.nl

Cookies

Bekijk ons Cookiebeleid.