Beta
versie -
Woningen + 'hero image'

Woningen

De milieu-impact van bouwwerken is groot. En juist omdat we veel nieuwe woningen nodig hebben, moeten we onze woningbouw circulairder maken.

Eerste 5 instrumenten om circulariteit van woningen te bevorderen

Voor wie nu aan de slag wil met woningen hebben we alvast 5 belangrijke instrumenten uitgewerkt. Voor woningen geldt natuurlijk ook dat inzet van hout heel belangrijk is, bekijk dus ook onze houtbouwinstrumenten.

Beleid

Circulaire woningbouw stimuleren met welstandscriteria

Door middel van welstandscriteria kan het gebruik van biobased of hergebruikte materialen worden voorgeschreven.

Juridische houdbaarheid
Gemiddeld
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4  
Grondpositie

Gebruik erfpacht bij gronduitgifte en hanteer circulaire voorwaarden

Door grond in erfpacht uit te geven in plaats van te verkopen, houdt de overheid inspraak over het gebruik van de grond. In de erfpachtovereenkomst kan je circulaire eisen opnemen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  
Subsidie

Hanteer groene leges bij vergunningaanvragen

Het heffen van groene leges voor vergunningaanvragen kan een financiële prikkel zijn voor partijen om tot circulaire bouw over te gaan.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  
Grondpositie

Pas bij gronduitgifte een procedure met selectiecriteria toe

Overheden kunnen circulaire woningen stimuleren door bij gronduitgifte in een tender partijen te selecteren die ervaring hebben met circulair bouwen.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Gemiddeld
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal  
R-ladder
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5  
Beleid

Zet de experimenteerbepaling in

Met een experimenteerbepaling kunnen gemeenten van de Omgevingswet afwijken, waardoor sturen op circulaire woningbouw mogelijk is.

Juridische houdbaarheid
Hoog
Invloed
Hoog
Overheidslaag
Gemeentelijk - Provinciaal - Nationaal  
R-ladder
R1 - 
R2 - 
R3 - 
R4 - 
R5 - 
R6